Polityka Prywatności

„PROFIT – Ewa Mazur” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „PROFIT – Ewa Mazur” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „PROFIT – Ewa Mazur” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.freshandgreen.pl/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „PROFIT – Ewa Mazur” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „PROFIT – Ewa Mazur”.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do „PROFIT – Ewa Mazur”  można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku rejestracji w Programie Partnerskim mogą być wymagane dodatkowe dane potrzebne do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia rachunku do umowy o dzieło.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „PROFIT – Ewa Mazur” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala „PROFIT – Ewa Mazur” zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

„PROFIT – Ewa Mazur” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „PROFIT – Ewa Mazur”  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „PROFIT – Ewa Mazur”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „PROFIT – Ewa Mazur”.